Taltratten

Den svenskspråkiga versionen av Finlands Skådespelarförbund - Suomen Näyttelijäliitto rfs medlemstidning Ämyri

Allmänt

UtgivareFinlands Skådespelarförbund rf
ChefredaktörHelena Ryti
Antal nr/år4-5 nr
Upplaga1800

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressSjötullsgatan 33C, 00170 Helsingfors
Epostrikoeklundh@hotmail.com
Annonserhelena.vesajoki@nayttelijaliitto.fi
Webbplatswww.nayttelijaliitto.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige